حرف ج تنقيط

تفقيط. 8- حرف الذال ( ذ ) Th

2022-12-08
    نور و ام نور ويوسف سكان امه
  1. 3- حرف الثاء ( ث ) Th
  2. letterhead
  3. قانون كولون
  4. 40