تشكاكاي و

شکل سادهٔ لغت را بدون نوشتن وندها و ضمایر متصل بنویسید. ‎صفحه ترفيهية هدفها رسم البسمة على وجوهكم‎ آموزش خیاطی و سوزن دوزی آموزش جامع طراحی و الگوسازی لباس و برش و دوخت پارچه و سوزن دوزی های

2023-02-05
    أول وزارة أنشئت سنة 1349 ه
  1. خوش اومدین به وبلاگم
  2. دنیای من همین زمین و ماهه