و ٧٩ ن

ژمارەی ئەو کەسانەی لەناو باڵەخانەکەدا گیانیان لەدەستداوە بۆ ٧٩ . 5 ٦٠٨ُِٰ ،‬ح أ‪ ١‬ج‪ٛ‬رٸًس ‪٧‬ٮ ج‪ ٙ٪ٔٛ‬ج‪٠ٛ‬كٰؾ‬ ‫‪٩

2023-01-29
    مشاهدة المسلسل التركى نور بالتركي و مترجم اون لاين
  1. و ٢٠١٦ م˘ ن
  2. cs ه q ندﺭآ) )ﺭW 6X
  3. او ,ˆe ا ن˘˚ k ˝ ء e!ً ،ةˇ8 ا ضوˇˆ ! /
  4. ˘ˇˆ ˙˝و ب˝ أ وا ز ا آ او و ا لا -ˆ
  5. رار ا اذھ م ˜
  6. ٦٩٦٠ ١٥