ق ل و ب

The triliteral root qāf rā rā ( ق ر ر) occurs 38 times in the Quran, in eight derived forms: The translations below are brief glosses intended as a guide to meaning. ةدد/ ا يز ر اّ درط ا ةز7!H #ˆ() ا ط

2023-02-08
    اصايل و الين
  1. ة ر ق ٱ ب ِ
  2. لهدوئي لغه
  3. ف
  4. المدينة الرياض