عمر ز

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. خدا را از طبیب من بپرسید

2023-02-08
    قرعه و طريقه تعاطي الحلبه لمرض السكر
  1. خداوندا مرا آن ده که آن به
  2. که راز دوست از دشمن نهان به
  3. به جان او که از ملک جهان به
  4. *****رباعیات خیام*****
  5. فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
  6. وفـ
  7. به جان او که از ملک جهان
  8. د